Redactor responsabil
IOAN BOLOVAN , Prof. univ. dr., Membru corespondent al Academiei Române, Director, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, Cluj-Napoca,,
e-mail: istorie@acad-cluj.ro
Secretar ştiinţific de redacţie
IOSIF MARIN BALOG , cercetător ştiinţific II, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române,
e-mail: iosif-balog@yahoo.de
Membri
LUCIAN NĂSTASĂ KOVÁKS , cercetător ştiinţific I, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române,
e-mail: lucian_nastasa@clicknet.ro
SUSANA ANDEA , cercetător ştiinţific I, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române,
e-mail: eandeas@yahoo.co.uk
REMUS CÂMPEANU , cercetător ştiinţific I, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române,
e-mail: remuscampeanu@yahoo.com
VASILE PUȘCAȘ , cercetător ştiinţific I, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române,
e-mail: vasilepuscas2007@yahoo.com
ADINEL DINCĂ , cercetător ştiinţific I, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române
GHEORGHE CLIVETI , prof., Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași
HARALD HEPPNER , prof., Austria, Karl Franzes Universität,
e-mail: harald.heppner@uni-graz.at
KONRAD GÜNDISCH , prof., Germania, Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im ostlichen Europa,
e-mail: konrad.guendisch@bkge.uni-oldenburg.de
OVIDIU CRISTEA , cercetător ştiinţific I, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” București,
e-mail: institutul.iorga@gmail.com
GHEORGHE COJOCARU , cercetător ştiinţific I, Institutul de Istorie, Stat și Drept Chișinău