Principala responsabilitate a editorilor revistei o reprezintă asigurarea calității științifice și a profilului asumat al revistei. Editorii revistei și autorii articolelor iau măsuri rezonabile pentru a identifica și a preveni publicarea lucrărilor în care au avut loc abateri privind etica cercetării. În cazurile de presupuse sau dovedite abateri științifice, publicare frauduloasă sau plagiat, editorul, în strânsă colaborare cu autorul, va lua toate măsurile adecvate pentru a clarifica situația și pentru a modifica articolul în cauză. Aceasta include publicarea promptă a unei erate, clarificări sau, în cele mai grave cazuri, retragerea lucrării afectate.

Editorul, împreună cu autorii care trimit manuscrisele spre publicare, trebuie să ia măsuri rezonabile pentru a identifica și a preveni publicarea lucrărilor în care s-a produs o conduită necorespunzătoare în cercetare și, în niciun caz, nu încurajează o astfel de conduită necorespunzătoare și nu vor permite să aibă loc o asemenea conduită. Dacă autorii descoperă erori în propria lor lucrare publicată, aceștia trebuie să notifice editorii revistei și să coopereze cu aceștia pentru a corecta lucrarea sau pentru a retrage articolul/studiul.

Înainte de trimiterea manuscrisului, autorul ia la cunoștință informațiile despre scopul și profilul revistei, respectiv regulile de publicare a articolelor afișate pe website.

În responsabilitatea autorilor intră următoarele aspecte: precizarea completă și corectă a afilierii instituționale și a unei adrese de email de contact; precizarea prin acknowledgement dacă cercetarea a fost finanțată în cadrul unui program sau a unui grant de cercetare, cu datele principale de identificare a acestuia. Autorul trebuie să răspundă solicitării board-ului editorial privind revizuirile, termenele-limită și alte recomandări. În cazul în care există mai mulți autori, unul dintre ei își va asuma rolul de persoană de contact în relația cu redacția revistei și va asigura comunicarea pe întreaga durată a procesului de publicare. 

Board-ul editorial se va asigura de o evaluare neutră și obiectivă, indiferent de etnia, rasa, religia, vârsta, sexul sau orientarea sexuală, afilierea politică a autorului. 

Manuscrisele trimise la redacție și autorii lor vor fi tratați confidențial și datele aferente nu vor fi făcute publice înainte de publicare. Materialele nepublicate și informațiile pe care le conțin nu vor fi utilizate de editori în niciun scop fără permisiunea expresă a autorului.

Redacția revistei recunoaște și aplică regulile adoptate de Comitetul privind Etica Publicării (COPE): https://publicationethics.org/