online ISSN 2344-2107
ISSN-L 1584-4390


Editor: Iosif Marin Balog


Nota editorului

Necesitatea publicării unui supliment al Anuarului Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca series Historica 2013 s-a impus din mai multe motive: numărul foarte mare de studii şi articole primite la redacţie pentru întocmirea numărului pe 2013 al variantei clasice tipărite a pus colegiul de redacţie şi comitetul ştiinţific în situaţia de a realiza o selecţie drastică a materialelor pentru a se încadra în numărul maxim de pagini al revistei (470) stabilit de Editura Academiei Române. Desigur, în conformitate cu standardele revistei, colegiul de redacţie a apelat şi la evaluatori ştiinţifici pentru fiecare dintre textele trimise spre publicare în baza sistemului de peer-review. În urma acestor proceduri, fişele de evaluare întocmite au relevant standarde stiinţifice corespunzătoare pentru cea mai mare parte din materialele recenzate. Constrângerea impusă de numărul de pagini prestabilit pentru numărul pe 2013 în varianta tipărită a determinat în primul rând selectarea studiilor cu o extensiune considerată optimă conform standardelor revistei (10-15 pagini), urmând ca pentru celelalte să existe fie posibilitatea reportării lor pentru numerele viitoare, fie reducerea lor la numărul de pagini stabilit de colegiul de redacţie al revistei. Ambele variante ar fi constituit dezavantaje pentru autorii studiilor în cauză.
S-a plecat apoi de la premisa că recomandarea de a se restrânge numărul de pagini ar fi în detrimentul calităţii şi relevanţei ştiinţifice a textelor, deoarece fiecare autor şi-a stabilit dinainte o viziune asupra extensiunii textului, astfel încât să-şi atingă scopul ştiinţific propus.
Ca urmare, am respectat opţiunea fiecărui autor cu privire la dimensiunea propriului text şi am optat pentru întocmirea acestui număr ca Supliment în variantă electronică on-line cu ISSN separat, accesibil full-text de pe pagina web a Anuarului Institutului de Istorie „George Bariţiu”.
Considerăm că astfel prin demersul de faţă reuşim să punem în circuitul ştiinţific producţii de certă valoare, venite atât din partea autorilor – tineri doctoranzi pe cale de consacrare şi validare ştiinţifică, cât şi din partea unor reputaţi istorici bine cunoscuţi deja în mediile ştiinţifice naţionale şi europene. Multe dintre studii reprezintă rezultate ale unor proiecte de cercetare, fapt relevat prin acknowledgement-ul plasat pe prima pagină a fiecărui material.
Nu în ultimul rând, trebuie subliniat şi faptul că întregul număr al revistei apărut sub formă de Supliment va fi indexat conform standardelor cerute, în prestigioasele baze de date CEEOL şi EBSCO, asigurându-se astfel circulaţia şi relevanţa la nivel internaţional a acestor producţii ştiinţifice.
Mulţumim pe această cale tuturor celor care au contribuit cu produsele lor ştiinţifice la Anuar, ne bucurăm de faptul că prin acreditarea revistei conform standardelor CNCS şi prin includerea în bazele de date internaţionale, am creat un produs „atractiv”, o platformă de publicare a rezultatelor ştiinţifice vizibilă şi relevantă; îi asigurăm pe toţi colaboratorii noştri prezenţi şi viitori de toată disponibilitatea noastră şi de intenţia îmbunătăţirii permanente a standardelor publicaţiei, atât în variantaa sa clasică, cât şi cea electronică.


Arhiva SUPLIMENTULUI