Sumar

Nota editorilor

Daniela Deteșan

O cronologie selectivă a feminismului românesc
ardelean (1850-1918)

Reprezentări ale femeii în surse arhivistice şi în presă

Nicoleta Hegedus

Condiţia femeii reflectată în registrele parohiale de stare civilă. Studiu de caz: Registrele de decedaţi din Ocna Mureş

Adrian Onofreiu

Femeia în societatea năsăudeană: surse istoriografice şi resurse documentare de cercetare (1849-1919)

Georgeta Ghionea

Percepţia asupra femeii în presa oltenească la
sfârşitul secolului al XlX-lea şi începutul secolului XX

Statutul şi rolul femeii între public şi privat

Nicolae Mihai

Ce însemna „neînţelegeri în căznicii” în Oltenia
mijlocului de secol XlX ?

Valeria Soroştineanu

Despre condiţia femeii în procesele de
divorţ ale Protopopiatului Sibiu (1860-1918)

Paula Virag

Condiţia femeii din lumea rurală a comitatului Satu
Mare la finalul secolului al XlX-lea şi începutul secolului XX

Daniela Deteşan

Femei săliştene între tradiţie şi modernitate
(sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. XX)

Daniela Stanciu-Păscăriţa

Die Radiographie der Săchsin von
Anfang des 20ten Jahrunderts: Freizeit und Offentlichkeit

Educaţia tinerelor fete şi dezvoltarea învăţământului feminin

Cornel Sigmirean

Studente românce din Transilvania la universităţile europene (1895-1918)

Maria Alexandra Pantea

Femeile din părţile Aradului implicate în susţinerea învăţământului confesional ortodox la sfârşitul secolului
al XlX-lea şi începutul secolului al XX-lea

Georgeta Fodor

„Să ferească Dumnezeu pe tot românul de femeia filozoafă”: Educaţia româncelor între tradiţie, modernitate şi idealuri naţionale

Cecilia Cârja, Ioana-Mihaela Bonda

Alma Mater la feminin.
Doamnele Universităţii româneşti din Cluj în perioada interbelică

Asociaţionism feminin

Marin Pop

Mişcarea culturală feministă din Sălaj. Reuniunea Femeilor
Române Sălăjene

Constantin Băjenaru

Reuniunile române de femei din comitatul
Făgăraş. Înfiinţarea şi evoluţia lor până la 1 decembrie 1918

Dorin Cătălin Sas

Preoteasa Lucreţia Murăşianu şi Societatea
Ortodoxă Naţională a Femeilor Române Turda

Anemari Monica Negru

Din istoria filialelor ardelene ale
Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române

Figuri feminine emblematice

Marinela Loredana Barna

Destinele a două reprezentante ale dinastiei Mureşenilor: surorile Elena Cornelia (1854-1925) şi Sevastia
Lucreţia (1860-1928)

Bianca Luminiţa Micu

Elena Mureşianu (1862-1924). Omul şi artistul

Claudia Septimia Sabău

Portretul unei învăţătoare din societatea năsăudeană de la începutul secolului XX. Virginia Grivase (1883-1950)

Sorana Maier

Contribuţia membrelor Reuniunii Femeilor Române din Sibiu la viaţa culturală şi socială a Sibiului şi a Transilvaniei până la Marea Unire

Lilia Zabolotnaia

Natalia Obrenovic – Princess and Queen of
Serbia. Between politics and family