LXII SERIES HISTORICA 2023

Cuprins RO

Cuprins EN

De la medieval spre modernitate: 
surse și interpretări

Andreea Mârza

Chronica Hungarorum a lui Johannes de Thurocz; o comparație a edițiilor Brno și Augsburg (1488)

Maria Frînc

Moștenirea pe linie feminină în familia nobiliară de Sântioana (sec. XIV-XV)

Alexandru Ștefan

Registrele de socoteli ale orașului Cluj de la sfârșitul secolului al XV-lea: întregiri și interpretări 

Lidia Gross

Testamentul doamnei Agnes, văduva lui Petrus Moldner din Bistrița (1531)
 

Susana Andea 

Considerații pe marginea identificării „procuratorilor” din actele medievale și premoderne din Transilvania

Biserică, mentalități, ideologii

Teodora Smultea

Chipuri și veșminte de sfinți ierarhi în Moldova secolului al XV-lea

Victor V. Vizauer

Principesa Maria Christierna de Habsburg: femeia fatală a Transilvaniei?
 

Lorand Madly

„Elaboratul comisiei celor șapte“ din sesiunea Universității săsești din 1862 în contextul discuțiilor privind reașezarea constituțională a Transilvaniei

Ana Victoria Sima

Marius Eppel

Origine socială, rețele confesionale și de familie la elita politică românească din Transilvania. Studiu de caz: deputații greco-catolici și ortodocși (1861-1918)

Emanuel Copilaș

O relație dificilă. Social-democrații, comuniștii și conflictele politice din România postbelică, 1944-1947

Veronica Turcuș

L’image de l’autre: O perspectivă italiană asupra rolului A.R.L.U.S. în sovietizarea culturii și învățământului României

Societate, minorități, marginali

Alexandra Pantea

Procesul optanților − studiu de caz: Domeniul Wenckheim

Andrei Dălălău

Weaponizing Sexual Identities: Homosexuality as Public Scandal in interwar Romania

Ottmar Trașcă

Grupul Etnic German din România și Serviciul Special de Informaţii (1940-1944)

Dragoș Defta

The German Ethnic Group of Romania. The Second Assignment Source for the Waffen-SS

Istorie diplomatică

Andrei Eșanu

Valentina Eșanu

Dimitrie Cantemir și Basarabia

Iuliana Alexandra 
Jureschi

Grigore Gafencu – Un destin diplomatic împlinit în exil

Metin Omer

Un diplomat de tranziție. Grigore C. Moisil ambasador la Ankara (1946-1948)

Remus Câmpeanu

Istoriografia între politică și diplomație. Un studiu de caz

Opinii și dezbateri istoriografice

Șerban Turcuș

Arhiepiscopul de Strigoniu legatus natus al Sfântului Scaun și nu diocezan asupra părților meridionale ale Transilvaniei

Remus Mircea Birtz

Între așteptări și nedumeriri: Oliver Jens Schmitt, Biserica de stat sau Biserica în stat?

Recenzii

Martin Slepička

Úcta k svatému Jeronýmovi

Nagy Levente

Közösség, egylet, nemzet

Ioan Bolovan

Asociația Națională Arădeană

Radu Mârza

Călători și pacienți români la Karlsbad

Anemarie Sorescu

The Romance-Speaking Balkans

Rudolf Dinu

Il Sud-Est europeo e le Grandi Potenze

Gavin Bowd

Un geograf francez

Constantin Schifirneţ

Tendential modernity

Mircea-Gheorghe
Abrudan

Biserica Ortodoxă și clerul militar

Note de lectură

In memoriam