Cei care uită trecutul sunt condamnaţi să îl repete (George Santayana, 1863-1952)
HOME
PREZENTARE
Numerele apărute
Indexări BDI
Galeria Foto
REDACŢIA
Colegiul de redacţie
Comitetul ştiinţific
Contact
CONDIŢII DE PUBLICARE
Redactarea articolelor
Recenzarea articolelor
ANUAR HISTORICA
Arhiva Anuarului
Căutare avansată
SUPLIMENT HISTORICA
Arhiva Suplimentului
INSTITUTUL "G. BARIŢIU"

Teme propusepentru numerele viitoare ale Anuarului - Series HISTORICA

- Transilvania între Roma şi Bizanţ. Istorie politică, socială, culturală şi ecleziastică în secolele IX-XV
- Istoria instituţiilor din spaţiul transilvan (sec. IX-XX)
- Istorie şi Genealogie, Memorie şi Biografie
- Universităţi şi structuri academice româneşti: instituţii şi practici intelectuale
- Cultură şi scriere în Evul Mediu
- Istoria uneltelor / instrumentelor / maşinilor şi tehnicilor agricole
- Viaţa politică în Transilvania 1691-1918
- Mişcarea politico-naţională a românilor din Transilvania în sec. XVIII-1918
- Elite intelectuale şi artistice în sec. XIX-XX (Formare şi mesaj)
- Secolul Iluminismului în Centrul şi Sud-Estul Europei
- Secolul Naţiunilor în Centrul şi Sud-Estul Europei
- Istoria societăţilor urbane în dimensiune românească
- Viaţa politică în România Modernă şi Contemporană
- Centru şi periferie în sec. XIX
- Ştiinţele şi Mondializarea / Globalizarea în sec. XIX-XXI
- Relaţii internaţionale (sec. XVII-XXI)
- Ideea europeană şi funcţionalitatea Europei în spaţiul românesc în sec. XIX-XXI
- Istoriografie şi Teoria Istoriei