Cei care uită trecutul sunt condamnaţi să îl repete (George Santayana, 1863-1952)
HOME
PREZENTARE
Numerele apărute
Indexări BDI
Galeria Foto
REDACŢIA
Colegiul de redacţie
Comitetul ştiinţific
Contact
CONDIŢII DE PUBLICARE
Redactarea articolelor
Recenzarea articolelor
ANUAR HISTORICA
Arhiva Anuarului
Căutare avansată
SUPLIMENT HISTORICA
Arhiva Suplimentului
INSTITUTUL "G. BARIŢIU"

Redactarea articolelorManuscrisul unui studiu va avea aprox. 15–20 pagini A4, cu marginile de 2,75 cm. Acesta va fi scris utilizâdu-se toate regulile de ortografie ale limbii în care se editează el şi va fi trimis redacţiei, cu acelaşi conţinut, în format electronic şi pe suport de hârtie.
Textul de bază al manuscrisului va fi redactat cu editorul Word şi font Times New Roman, de mărimea 12 pt, la 1 1/2 rânduri. Toate tabelele şi figurile (format obiect) trebuie să aibă nume şi să fie numerotate (referit în textul lucrării: tabelul x; fig. sau figura x). Notele de subsol se scriu la un rând, cu font Times New Roman, de 10 pt, în aşa fel încât să se poată sesiza cu uşurinţă următoarele: Autorul/autorii (prenume şi nume, cu caractere drepte şi virgulă numai între autori), titlul lucrării (cu caractere cursive, italice), coordonatorul lucrării (adăugând, la prenume şi nume, în paranteze, coord., ed. sau eds., după caz), Locul de apariţie (localitatea şi ţara – când e cazul), editura (nume complet), anul apariţiei lucrării citate şi pagina sau paginile (din care se citează). Când lucrarea apare într-un periodic, acel periodic se scrie între ghilimele (cu caractere drepte), după titlu. Când se citează o lucrare dintr-o altă lucrare, se scrie mai întâi autorul (drept) şi titlul (italic) primei lucrări, iar apoi toate datele pentru ce-a de-a doua lucrare, în modul deja menţionat.
Manuscrisul va fi însoţit de un rezumat, scris într-o altă limbă (e.g. engleză, franceză, germană) decât cea în care este scris textul de bază. Rezumatul, scris cu font Times New Roman de 10 pt şi la un rând, nu va depăşi o jumătate de pagină şi va fi aşezat la începutul manuscrisului, după titlu, numele autorului şi instituţia (dacă există) sub egida căreia autorul îşi desfăşoară activitatea ştiinţifică. Titlul lucrării va fi scris în limba engleză şi în limba în care este scris textul de bază (atunci când aceasta este o altă limbă decât engleza).
În continuarea rezumatului se vor scrie câteva cuvinte cheie, în limba în care este scris şi rezumatul.
Materialele destinate rubricii "Opinii şi Dezbateri" nu trebuie să depăşească 10 pagini, tehnoredactate ca şi studiile.
Se primesc lucrări (cu titlu tradus în engleză) recent publicate (de cel mult 5 ani) pentru a fi recenzate sau cu recenzii – care vor avea maximum 5 pagini.
Manuscrisele vor fi însoţite şi de o scurtă prezentare a autorului (titluri ştiinţifice, instituţia de apartenenţă – unde e cazul, domenii de interes profesional, adresă de contact).

Norme de redactare

Fiind publicate sub egida Editurii Academiei Române, textele trebuie să întrunească Normele minimale privind prezentarea manuscriselor elaborate de această instituţie, afişate pe site-ul Editurii Academiei Române, pot fi accesate de aici