Cei care uită trecutul sunt condamnaţi să îl repete (George Santayana, 1863-1952)
HOME
PREZENTARE
Numerele apărute
Indexări BDI
Galeria Foto
REDACŢIA
Colegiul de redacţie
Comitetul ştiinţific
Contact
CONDIŢII DE PUBLICARE
Redactarea articolelor
Recenzarea articolelor
Etica publicării
ANUAR HISTORICA
Arhiva Anuarului
Căutare avansată
SUPLIMENT HISTORICA
Arhiva Suplimentului
INSTITUTUL "G. BARIŢIU"

Colegiul de redacţieRedactor responsabil
IOAN BOLOVAN Prof., director, Institutul de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca al Academiei Române,
Secretar ştiinţific de redacţie
IOSIF MARIN BALOG, cercetător ştiinţific II, Institutul de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca al Academiei Române,
e-mail: iosif-balog@yahoo.de
Membri
LUCIAN NĂSTASĂ, cercetător ştiinţific I, Institutul de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca al Academiei Române,
e-mail: lucian_nastasa@clicknet.ro
SUSANA ANDEA, cercetător ştiinţific I, Institutul de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca al Academiei Române,
e-mail: eandeas@yahoo.co.uk
REMUS CÂMPEANU, cercetător ştiinţific I, Institutul de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca al Academiei Române,
e-mail: remuscampeanu@yahoo.com
VASILE PUȘCAȘ, cercetător ştiinţific I, Institutul de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca al Academiei Române,
e-mail: vasilepuscas2007@yahoo.com
ADINEL DINCA, cercetător ştiinţific II, Institutul de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca al Academiei Române
GHEORGHE CLIVETI Prof., "Universitatea "Al. I. Cuza", Iasi
HARALD HEPPNER, prof., Austria, Karl Franzes Universität,
e-mail: harald.heppner@uni-graz.at
KONRAD GÜNDISCH, prof., Germania, Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im ostlichen Europa,
e-mail: konrad.guendisch@bkge.uni-oldenburg.de
OVIDIU CRISTEA, cercetător ştiinţific I, Institutul de Istorie "Nicolae Iorga" București,
e-mail: institutul.iorga@gmail.com
GHEORGHE COJOCARU, cercetător ştiinţific I, Institutul de Istorie, Stat și Drept Chișinău