Cei care uită trecutul sunt condamnaţi să îl repete (George Santayana, 1863-1952)
HOME
PREZENTARE
Numerele apărute
Indexări BDI
Galeria Foto
REDACŢIA
Colegiul de redacţie
Comitetul ştiinţific
Contact
CONDIŢII DE PUBLICARE
Redactarea articolelor
Recenzarea articolelor
Etica publicării
ANUAR HISTORICA
Arhiva Anuarului
Căutare avansată
SUPLIMENT HISTORICA
Arhiva Suplimentului
INSTITUTUL "G. BARIŢIU"

Home > Supliment > Supliment 2013

LII - 2013 - Anuarul Institutului de Istorie "G. Baritiu" - SUPLIMENTISTORIE. CULTURĂ. RELIGIE. IDEOLOGIIPagini
Particularităţi ale translării şi adaptării conceptului de naţiune în Europa Centrală şi de Sud-Est
Victor NEUMANN
PDF
rezumat
19-48
Politica şi puterea în concepţia lui Ion I. C. Brătianu
Ion NOVĂCESCU
PDF
rezumat
49-60
Memorie versus istorie? Re-considerări ale unor consideraţii vechi şi noi despre relaţia dintre memorie colectivă şi istorie
Dalia Agata BÁTHORY, Andreea Cătălina PAUL
PDF
rezumat
61-73
Între bibliografie şi biografie colectivă. Cărţile publicate de elita politică românească din Ungaria
(1867-1918)

Vlad POPOVICI
PDF
rezumat
75-93
Cărţi liturgice şi de pietate în parohiile Eparhiei greco-catolice de Oradea Mare (1850-1900)
Silviu SANA
PDF
rezumat
95-113
The Recruitment of an Ecclesiastical Elite: the Canons of the Cathedral Chapters in Oradea and Blaj
Mirela POPA-ANDREI, Diana COVACI
PDF
rezumat
115-138
Credinţa episcopului Ioan Inocenţiu Klein
Radu NEDICI
PDF
rezumat
139-158
Catalogul erminiilor. Partea I. Erminiile din Anglia şi Bulgaria
Anastase ROBU
PDF
rezumat
159-187
Elita şi comunitatea românească din Alba Iulia în primele decenii ale secolului al XX-lea. Spicuiri din tipărituri şi documente de epocă (II)
Gabriela MIRCEA
PDF
rezumat
189-217
The Luti in the European Rroma Identity
Lia POP
PDF
rezumat
219-233
Nichifor Robu - trepte către monografia unui politician antisemit
Radu Florian BRUJA
PDF
rezumat
235-256
Imposibila independenţă: aspecte ale politicii externe româneşti în perioada comunistă
Emanuel COPILAŞ
PDF
rezumat
257-281
TRANSILVANIA DE LA EVUL MEDIU LA EPOCA MODERNĂ
Pagini
Circulaţie monetară şi situaţie orăşenească în Transilvania (1323-1467)
Francisc PAPP
PDF
rezumat
285-296
Principatul Transilvaniei şi relaţiile habsburgo-otomane în a doua jumătate a secolului al XVII-lea. Schimbările survenite în statutul politic
Călin FELEZEU
PDF
rezumat
297-304
Exploatarea şi comercializarea sării din Maramureş în timpul lui Francisc Rakoczi II (1703-1711)
Ioan DORDEA
PDF
rezumat
305-315
Planurile intervenţiei ţariste în Banat, sub comanda generalului Lüders (mai-iunie 1849)
Ela COSMA
PDF
rezumat
317-328
Center - Periphery Relation Reflected to the Level of Connections Between the Austrian Central Institutions and Those from the Lombardo-Venetian Kingdom Between 1850-1866
Horaţiu BODALE
PDF
rezumat
329-335
Progrese şi stagnări în privinţa livrărilor materialelor de război pentru România după semnarea convenţiei militare cu Antanta
Hadrian GORUN
PDF
rezumat
337-348
Comercializarea minelor statului de la Lonea, introducerea sistemului de contabilitate secretă şi recalcularea producţiei de cărbune (1926-1930)
Ludovic BATHORY
PDF
rezumat
349-382
Administraţia publică locală din oraşul Cluj la finele celui de-al II-lea Război Mondial
Artur-Lorand LAKATOS
PDF
rezumat
383-394
De la monarhie la republică populară: România în intervalul 1945-1947. O retrospectivă politică
Emanuel COPILAŞ
PDF
rezumat
395-421
Verificări şi excluderi ale unor cadre de partid femei din partidul muncitoresc român în anii '50 (Studiu de caz: judeţele Maramureş şi Satu Mare)
Robert C. TOKOLYI
PDF
rezumat
423-444
DOCUMENTARIA
Pagini
Documente de arhivă despre adunările ţiganilor din Transilvania din anul 1919
Petre MATEI
PDF
rezumat
447-470

Go TOP