Sumar

GHEORGHE IACOB

România de la 1859 la 1914. Modele în strategia modernizării 

TUDOR SALANȚIU

O lume sofisticată 

VICTOR V. VIZAUER

Îndeletniciri ale locuitorilor din spațiul
intracarpatic al României reflectate în documentele secolelor XI-XII 

SUSANA ANDEA

Între comunitate și oficialități. Scrisorile de
chezășie ale iobagilor și preoțimea română (secolele XVIXVIII) 

GABRIEL VIRGIL RUSU

Elemente de modernitate în activitatea de
urmărire a infractorilor în Transilvania secolelor XVIII-XIX.
Identificarea criminalistică pe baza semnalmentelor descrise în ordinele guberniale

NICOLAE TEȘCULĂ

Scola semninarium rei publicae. Factorul
modernizator al școlii de la Sighișoara în secolul al XIX-lea

LORÁND MÁDLY

Marele principat al Transilvaniei între codurile
de legi austriece și dreptul ungar: Avatarurile unei modernizări legislative (1849-1867)

ALEXANDRU NICOLAESCU

Implicarea presei în modernizarea
lumii rurale. Studiu de caz: Gazeta Poporală „Șezătoarea”
(1875-1882)

IONEL MUNTEANU

Noi cercetări în relațiile economice
româno-belgiene (Bisschop-Poumay)

DANIELA PĂDUREAN-ANDREICA

Portrete de femei în literatura
ardelenească de la începutul secolului al XX-lea

CORNELIU PĂDUREAN

Sfaturi pentru femei în ziarul „Românul”
din Arad

CLAUDIU PORUMBĂCEAN

PAULA VIRAG, 100 de ani de la
instaurarea administrației românești în comitatul Satu Mare. Digitalizare și editare de documente

MIHAELA GHINEA-SABOU

Eforturi de modernizare a sistemului
sanitar al județului Sălaj după Primul Război Mondial

ELA COSMA

Valorificarea patrimoniului documentar în colecțiile
Institutului de Istorie din Cluj 

CRISTIAN SANDACHE

Modernizarea și regimul comunist. Tema
industrializării în discursul ideologic și literatura din România anilor 1945-1965

VERONICA TURCUȘ

Tentativele de recuperare a modernității
creatoare în muzica și artele vizuale din România la mijlocul
anilor ’60 ai secolului trecut