Sumar

Istorie–viață religioasă–aspecte ale culturii tradiționale

Luciana Nedelea

Mid–third century A.D. import amphorae as olive oil and wine consumption indicators within the Potaissa legionary fortress

Cornel Bucurenciu

Literary sources concerning the evolution of the climate
in the Carpatho–Danubian–Pontic area in the 1st millennium

Bogdan Stanciu‑Gorun

Din nou despre „canesii”. Contribuții la explicarea primei mărturii directe despre societatea românească medievală

Raul‑Alexandru Todika

„Rebus in adversis patientia probatur” — Castelul de la Aghireșu și proprietarii acestuia de–a lungul timpului 

Emilia Mihaela Deac

Urbariul domeniului Blaj din 1747. Venituri ale episcopiei și personalul administrativ

Daniel ‑Victor Săbăceag

Protopopiatul greco–catolic Băsești: organizare și evoluție istorică (1856—1930)

Petruța ‑Mioara Pop (Ghenescu )

Biserică și societate pe valea Arieșului în primele decenii ale secolului XX

Vlad Tomoș

O identitate confesională între dificultăți și provocări.
Penticostalii români în secolul XX

Daniel Cornel Barna

Avansuri salariale, împrumuturi și donații oferite de Episcopia Unită de Cluj–Gherla în intervalul 1940—1945

Efrim Truță

Diaspora românească din Spania — aspecte ale identității culturale reflectate în presă 

Loredana ‑Lucica Vîtcă

Taina ursitoarelor în comunitățile tradiționale hunedorene

Alexandru Mihai Burlacu

Sulle spalle dei vegliardi. I „moși” principali del calendario cerimoniale romeno

Sebastian Paic

The traditional Romanian costume from Transylvania
from a political and commercial perspective

Jancsó Enikő Katalin

Interacțiunea interetnică în istoria culinară transilvană

Carmen Florentina Raicu

The Saxon house from the National Ethnographic Park “Romulus Vuia” in Cluj–Napoca, Romania. Case study

Timpuri de pace — vremuri de război. Experiențe românești în context european (secolele XVIII—XXI)

Alexandra Andor (Bud )

Condiția femeii la sfârșitul secolului al XVIII–lea.
Căsătoria și familia în circularele Episcopiei Aradului 

Patrizio Trequattrini

Identità e diversità, amicizia ed egoismo tra Italia e Romania nel corso del XIX secolo

Tudor Neamțu

Competitive loyalties. Romanians between Vienna and Bucharest in the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century

Radu Traian Roșca

Armata austro–ungară și propaganda împotriva României în perioada Primului Război Mondial 

Balázs‑Széles Enikő

Presa și propaganda la începutul Primului Război Mondial.
Cazul ziarului „Egyenlőség” (Egalitatea) 

Dragoș Curelea

Generalul Dănilă Papp la conducerea Diviziei 18 Infanterie din Transilvania.
Contribuții la cunoașterea activității organizatorice și de comandă (1919–1922)

Mihaela Bedecean

Școală și națiune. Contribuții la problematica învățământului în limba germană
din Banat în perioada interbelică 

Ionela‑Maria Bogdan

Comunitățile de romi între educația formală și cea informală în perioada
regimului comunist. O cercetare de istorie orală

Andrei‑Cornel Crișan

Literatura islamică din România. Surse, diseminare și tipuri de materiale

Alexandra‑Valentina Pop (Mihali)

Rolul feminismului românesc în dobândirea drepturilor civile și politice de către femei

Daniel Șandru

Dimensiunea mediatică a populismului în România contemporană

De la războiul rece la istoria recentă: dinamici legislative, politici și relații internaționale

Maria‑Ioana Rus

Securitatea europeană pe agenda întâlnirilor bilaterale româno-italiene în perioada 1966—1975. Conferința de la Helsinki

Maria Cristina Vermeșan

Politica externă a României în Orientul Mijlociu.
Nicolae Ceaușescu și Anwar el Sadat

Enya‑Andrea Tămaș

Geographical indication — more than just a mark. Protecting geographical origin
in the EU — the case of the Porduct of Satu Mare

Ion‑Ale xandru Liță

Regulations on strikes and labour disputes in Romania. Benefits for companies
and silencing for workers

Alex Cociș

Apariția și evoluția istorică a răspunderii civile delictuale în raport cu principalele legi ale dreptului român

Adina Ponta

Legal frameworks on cloud governance and interoperability in EU member states

Lucian Criste

Repere istorice privind recunoașterea vinovăției în procesul penal

Anica Lucia Surdu (Pantea)

International relations of regional development agencies–RDA in Romania.
Opportunities and/or challenges

Simona Bălan

The reform of the EU cross–border cooperation programmes and instruments
in the post 2020 period (the 2021—2027 multiannual financial farmework)

Ovidiu Lungu

Theories of European integration and their contributions to the development
of the European Union

Ion‑Sorin Luca

Critical discourse analysis of a Daily Mail’s article during the Brexit campaign

Anca Livia Pop (Mogo șan)

Politica britanică de mediu post–brexit: putem vorbi despre de–europenizare?

Leonard Artur Horvat h

Business Intelligence — parte a sistemului de securitate în era globalizării?

Iuliana Vîrlan

Rolul serviciului diplomatic în „open government”. Cazul Republicii Moldova

Viorica Tîcu

Euroasianismul rus: un concept geopolitic în redefinire

Anamaria Loredana Ianoși

Ajutor pentru Ucraina? Relaţiile româno–polone–ucrainiene
înainte şi după invazia Federaţiei Ruse în Ucraina

O lume în mișcare. migrație și pandemie în era globalizării

Benedetto Coccia, Antonio Ricci

“Ospiti indesiderati”: il diritto d’asilo a 70 anni dalla Convenzione ONU sui rifugiati

Șabna m‑Cristina Paknehad

Impactul socio–economic al migrației în Europa secolului XXI

Anca‑Raluca Iuhas

A comparative analysis of the 2011 EU Dierctive on Human Trafficking, as compared to the UN Palermo Protocol and the Council of Europe Convention

Rareș‑Ale xandru Văscan

Migrația ca factor al discursului populist în Uniunea Europeană în perioada 2019–2020

Eugen Ghiță

Locuire și identitate în cadrul mobilității imigranților economici în Uniunea Europeană

Ioan-Adrian Moșuțan

Migration and migrants–identity and social inclusion

Tudor Dumitru Vidrean ‑Căpușan

Posting working directive and mobility pack. Bridge or wall between the Eastern and Western part of the European Union?

Norina Elvira Herki

Radicalizarea discursului românesc despre romi în spațiul public: pandemia, alegerile sau AUR?

Mariana Szigeti‑Bocoi

First year of pandemic for foreign direct investment at the Western border of Romania. Timiş County

Vlad‑Dan Săsărman

Restricțiile impuse de virusul Covid–19: divizare sau unitate? 

Între literatură, artă și film: expresii, modele, paradigme

Florin‑Alexandru Iordache

Viziunile lui Crainic, mistica germană și cinematograful lui Herzog

Anca Maria Ciofîrlă

Dada influence on contemporary art. Dada’s journey from Romania to the international experience

Ionuța‑Natalia Munteanu‑Iorga

Crize și identități culturale europene. O perspectivă panoramică asupra literaturii central–europene

Gianina Stan (Joldescu ‑Stan)

Models of cultural theories applied to regional development. Case study: the city of Piatra–Neamț

Flavius Floare

The European monster — A comparative portrayal of the serial killer in contemporary European horror film

Peter Csilla

Aging and death rituals presented in documentary films.
An anthropological perspective

Adelina‑Laura Bulibașa

Transmedia storytelling — the future of non–fiction cinematography

Emanuel Modoc

„Distant viewing”: o nouă paradigmă de cercetare în film și media