Fiecare studiu este recenzat de către doi specialişti în mod anonim.

Dacă recomandările făcute de către aceştia sunt contradictorii,
un al treilea specialist realizează un alt referat.

În funcţie de recomandările făcute, editorii iau decizia
publicării/respingerii studiului 
sau fac autorului/autorilor sugestii de îmbunătăţire. 

Autorii îşi asumă întreaga răspundere 
pentru conţinutul textelor.