LXI SERIES HISTORICA 2022

Sumar

De la medieval spre modernitate

Adinel Dincă 

Istorie – percepție istorică – istoriografie. Despre originea și etnia primilor coloniști occidentali ai Transilvaniei medievale 

Macarie Motogna, Șerban Turcuș

Mănăstirea din Perii Maramureșului între charistikariat și stavropighie 

Maria Frînc 

Un drept de moștenire pe linie feminină în evul mediu: quarta filialis. Perspective istoriografice 

Victor V. Vizauer 

Statutele Făgărașului din anul 1508 

Susana Andea 

Formule de jurământ în limba română din Transilvania (sec. XVII-XVIII) 

Biserică, mentalități, ideologii

Bogdan Munteanu

Contele Széchenyi István (1791 – 1860). O interpretare identitară a unui personaj-puzzle 

Bianca Glăvan 

Influența ideilor herderiene asupra gândirii lui Simion Bărnuțiu 

Emanuel Copilaș 

Monarhia română, 1944-1947. Scurt profil ideologic 

Diplomație, relații internaționale

Veronica Turcuș 

Constantin C. Giurescu, ministru al propagandei naționale și Italia lui Mussolini. Un instantaneu diplomatic 

Radu Florian Bruja

Atitudinea Slovaciei față de problema Transilvaniei în vara anului 1940 

Alexandra-Iulia Nuc 

Indira Gandhi. Portretul unui prim-ministru cu voință de fier 

Cultură, economie și societate

Andreea Mârza 

Incunabulele bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia – date referitoare la cercetarea colecţiei 

Iosif Marin Balog 

Învățământul economic mediu din Transilvania, cadru instituțional și evoluție (1850-1914) 

Mirela Popa-Andrei

Școală educație, modernizare în Transilvania. Studiu de caz: Școala greco-catolică de meserii și negustorie din Blaj (1898-1923) 

Luminița Dumănescu, Nicoleta Hegedűs

Medicalizarea Transil- vaniei. Aspecte ale implementării unui sistem de sănătate public la 1900 

Florin-Laurențiu Bucur

The Offer of Publications addressed to the Romanian Civil Society from Transleithania between 1914-1918 

Otilia-Ștefania Damian 

Claudiu Isopescu (1894-1956) „Apostol al culturii române” în Italia 

Oana Habor

Valeriu Lucian Bologa – semicentenar (1971-2021) 

Opinii și dezbateri istoriografice

Lidia Gross

Negustorii și geneza comunității urbane în Bistrița (secolul al XIV-lea) 

Loránd Mádly

Neoabsolutismul – o reeditare a absolutismului luminat? Câteva perspective comparative 

Attila Varga 

„În spatele măștilor”. Caietul negru al lui Alexandru Vaida-Voevod 

Recenzii

Note de lectură

In memoriam