LX SERIES HISTORICA 2021

Sumar

De la medieval spre modernitate

Cosmin Popa-Gorjanu

Sinistras Novitates. Abuzurile din locurile de vamă și reacția sașilor din Sibiu în 1391 

Lidia Gross 

Jus Patronatus între regalitate și comunitatea urbană: exemplul Bistriței (secolele XV–XVI) 

Maria Frînc

Un furt în districtul Hațeg la începutul secolului al XVI-lea 

Susana Andea 

Între trei Imperii. Diplomația transilvăneană și tezaurul lui Gheorghe Duca 

Biserică, mentalități, ideologii 

Radu Nedici 

Între reformă și disidența ortodoxă: retorica vizitației canonice a episcopului Aron în parohiile greco-catolice hațegane în anul 1759 

Mircea-Gheorghe Abrudan 

O carte a memoriei săliștene, inițiată de Ioan Lupaș la 1911 

Alexandru Rufanda 

O analiză a mesajului antimasonic reflectat în paginile publicației Ligii Apărării Naționale Creștine (L.A.N.C.), „Înfrățirea Românească” 

Adrian Dragoş Defta

Divizia Hitlerjugend: Ideologie și Etos 

Ottmar Trașcă 

Loialitate dublă. Evoluții politice în cadrul minorității germane din România, 1933–1940 

Corneliu Pintilescu 

Biserica evanghelică C.A. în România postbelică: rivalități interne, intervenții externe și instrumentalizarea trecutului nazist 

Emanuel Copilaș 

Partidul Național Țărănesc, 1944–1947: metamorfoze ideologice și incertitudini politice 

Cultură, economie și societate

Henry Jacolin 

At the Margin of the Empire. Railway Building in Transylvania until 1918 

Constantin Bărbulescu 

„Sălbaticul daco-roman”. Imaginea țăranului în scrierile lui Alecu Russo 

Diana Covaci 

Război și pâine: „Agricultura rațională” în Transilvania în anii Primului Război Mondial 

Dana-Emilia Câmpean 

Școli de fete în preajma Primului Război Mondial 

Sorana Maier 

Edificarea Casei Naționale a Asociațiunii Astra și prima scenă românească de teatru din Transilvania (Sibiu, 1905) 

Veronica Turcuș 

Benito Mussolini în corespondență cu un profesor al Universității din Cluj: inaugurarea edificiului Accademia di Romania din Roma 

Ela Cosma 

Uniunea Elenă din România (UER) și publicațiile sale (1991–2021) 

Sonia D. Andraş 

De la cosmetologie la cosmiatrie: Aurel Voina și manipularea istoriei personale 

Opinii și dezbateri istoriografice

Șerban Turcuș 

Observații cu privire la identificarea primului antroponim românesc cu sufix-ul escu (1276) 

Mihai Olaru 

Factorii determinanți ai reformelor fanariote în istoriografia română 

Loránd Mádly

Evoluții politice și comentarii privind documentele legate de consfătuirea regnicolară de la Alba Iulia din februarie 1861 

Daniela Deteșan  

Conceptul de „strategii matrimoniale”. Parcurs istoriografic și metodologic 

Mara Mărginean 

Interdisciplinaritate în cercetarea locuirii urbane în România anilor 1970 

Angela Lumezeanu 

Bazele da date și cercetarea istorică. Principiile de bază ale funcționării bazelor de date 

Victor V. Vizauer 

Originea toponimului Borșa: puncte de vedere 

Recenzii 

Note de lectură

In memoriam